Budżet Powiatu Słupskiego na 2019 rok przyjęty jednogłośnie