Strona główna Powiat Słupski Konsultacje Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego

Konsultacje Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego

Zarząd Powiatu Słupskiego przystąpił do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027 ”.

Projekt dokumentu  dostępny jest tutaj.

Uwagi i wnioski do projektu można składać w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Słupsku (ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk), ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa w pok. nr 316 w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: aczupajlo@powiat.slupsk.pl.

Wnioski i uwagi można składać od 24 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r.