Strona główna Polecane XVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego

XVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego

Przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności wczoraj odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego. Podczas obrad podjęto szereg uchwał, w tym między innymi dotyczące zawarcia umów na przebudowy dróg powiatowych z gminami: Kobylnica, Ustka, Potęgowo oraz Dębnica Kaszubska.

Radni zdecydowali również o przyjęciu Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim, którego celem jest wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów oraz podnoszenie poziomu ich kształcenia.

Ważnym punktem było przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2019 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz dwóch jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego tj. Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy.

W związku z otrzymanymi środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadecydowano, że zostaną one przeznaczone na zadania związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku oraz na zadania związane z rehabilitacją społeczną, które realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.