Strona główna Gmina Damnica Wspólne inwestycje drogowe Gminy Damnica i Powiatu Słupskiego

Wspólne inwestycje drogowe Gminy Damnica i Powiatu Słupskiego

W siedzibie Urzędu Gminy Damnica odbyło się spotkanie Wójta Andrzeja Kordylasa ze Starostą Słupskim Pawłem Lisowskim i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Mariuszem Ożarkiem.

Tematem rozmów była realizacja wspólnych przedsięwzięć drogowych Gminy Damnica i Powiatu Słupskiego. Starosta pozytywnie odniósł się do złożonych przez gminę wniosków na:

  • realizację utwardzenia pobocza drogi powiatowej w Świtałach płytami ażurowymi, co zostanie wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych
  • opracowanie projektu budowy chodnika w Damnie wzdłuż zabudowań w kierunku Wiatrowa o długości ok 200 m.

Gmina Damnica w ramach pomocy rzeczowej zrealizuje budowę chodnika w Wielogłowach wzdłuż zabudowań.

Poruszono również kwestię połączenia chodnika w Łojewie, który został przełożony podczas budowy kanalizacji w ubiegłym roku ?? wykonane zostanie jego przedłużenie do wjazdu w kierunku bloków. Chodnik na całej długości miejscowości powstanie podczas realizacji przebudowy drogi powiatowej Damnica – Główczyce.

W bieżącym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg:

  • Damnica – Damno – Łojewo – Główczyce
  • Bobrowniki – Grapice
  • Damnica – Mrówczyno

Realizacja będzie współfinansowana ze środków w ramach tzw. rekompensat za tarczę antyrakietową. Na etapie finalnym są też prace związane z przygotowaniem projektu przebudowy drogi powiatowej w Starej Dąbrowie.

Następnie zostanie uzyskane pozwolenie na budowę i złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Dróg Powiatowych.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że koszenie poboczy będzie odbywało się dwa razy w roku.