Strona główna Gmina Potęgowo Tysiące złotych dla mieszkańców gminy Potęgowo na ekologiczne inwestycje

Tysiące złotych dla mieszkańców gminy Potęgowo na ekologiczne inwestycje

Gmina Potęgowo dofinansuje mieszkańcom wymianę źródła ciepła, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zakup szamba. Na ostatniej sesji, Rada Gminy Potęgowo jednogłośnie przyjęła przedłożone przez Wójta projekty uchwał dotacyjnych.

– Stawiamy na odnawialne źródła energii, zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne  na budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy 140 kWh. Mocno inwestujemy w modernizację naszych budynków publicznych, tylko w bieżącym roku zmodernizujemy 10 świetlic wiejskich. Wybudowaliśmy ekologiczny ciepłociąg, który zasila między innymi szkołę, gminny ośrodek kultury czy urząd gminy. Wymieniliśmy stary piec w remizie OSP na pompę ciepła. Budujemy nowoczesny żłobek i przedszkole w systemie pasywnym z fotowoltaiką na dachu. Podłączymy ten budynek do ekologicznej sieci ciepłowniczej. To tylko niektóre z zadań ekologicznych jakich się podjęliśmy – wylicza Dawid Litwin, wójt gminy, podkreślając przy tym, że  przyszedł czas na wsparcie indywidualnych inwestycji mieszkańców.

– Z racji funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Potęgowo, do budżetu trafia opłata środowiskowa, tzw. opłata marszałkowska. Chcąc, chociaż w małym stopniu, zrekompensować  mieszkańcom uciążliwości zapachowe z jakimi zmagają się na co dzień (w związku z funkcjonowaniem RIPOKa) wszyscy radni zdecydowali się poprzeć pomysł wójta, aby wpływy z opłaty marszałkowskiej rokrocznie przeznaczać na programy wsparcia dla mieszkańców – mówi Waldemar Zientarski, Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo.

Program „Eko-logiczna Potęga” dotyczy gospodarki wodno-gruntowej. W trakcie tworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potęgowo, stwierdzono, iż budynki mieszkalne nie podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej wyposażone są w stare zbiorniki bezodpływowe (często poniemieckie), jak również w zbiorniczki o niewielkiej pojemności nie dostosowane do potrzeb. Istnieją także budynki nie posiadające żadnego zbiornika na gromadzenie nieczystości ciekłych. Niektóre położone są w znacznej odległości od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a budowa sieci jest ekonomicznie nieuzasadniona.

W ramach programu „Nie rób dymu”, Gmina Potęgowo będzie wspierać finansowo tych mieszkańców, którzy zdecydują na wymianę źródła ciepła, w wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów. Dotacja jest udzielana wyłącznie na zakup nowego źródła ciepła, spełniającego normy i dopuszczonego do użytkowania na terenie Polski. Warunkiem niezbędnym jest likwidacja wszystkich dotychczasowych nie ekologicznych źródeł ciepła.

– W celu ograniczenia zanieczyszczania środowiska zdecydowano o wdrożeniu programów dotacji. Ekologia to wspólna sprawa nas wszystkich – podsumowuje wójt Dawid Litwin.

Szczegóły dotyczące nowych programów dotacji można poznać wchodząc na stronę www.potegowo.pl/dotacje-ekologiczne