Strona główna Gmina Damnica Sadzili drzewka z wójtem przy Szkole Podstawowej w Zagórzycy

Sadzili drzewka z wójtem przy Szkole Podstawowej w Zagórzycy

„Nasadzenia dawnych odmian drzew owocowych sposobem na poprawę bioróżnorodności biologicznej środowiska przyrodniczego” to tytuł projektu ekologicznego, prowadzonego przez Wydział Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Do akcji przyłączyła się Szkoła Podstawowa w Zagórzycy.

Akcja polegała na posadzeniu na terenie przyszkolnym dziesięciu sadzonek dawnych odmian drzew owocowych: jabłoni, gruszy i śliw, otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Uczestniczyli w niej wójt Gminy Damnica – Andrzej Kordylas, radny gminy– Tadeusz Bubniak, dyrektor szkoły – Robert Nowak. Towarzyszyli im przedstawiciele klas V, VI i VII pod opieką Agnieszki Michalczyk. Do akcji przyłączyła się Rada Rodziców w osobie Ewy Gejgał, która także ofiarowała sadzonk .

Miejsce pod nowe nasadzenia przygotowali pracownicy obsługi oraz absolwent szkoły Marcin Wasiura wraz z ojcem. Dzięki temu powstanie przy szkole „eko-sad”, stanowiący bazę do prowadzenia zajęć przyrodniczych, poprzez które można poszerzyć wiedzę na temat bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą. Przyszkolny sad będzie stanowił pole do prowadzenia obserwacji oraz stosownych zabiegów pielęgnacyjnych. Natomiast środowisko lokalne zyska miejsce przyjazne dla ginących owadów zapylających.

Posadzone drzewka otrzymały stosowne „metryczki” przygotowane przez koordynatora szkolnego projektu – Agnieszkę Michalczyk oraz zostały odpowiednio zabezpieczone.

Za kilka lat z całą pewnością będzie można skosztować owoców z tych drzew.