Strona główna Gmina Potęgowo Konkurs na nazwę i logo dla gminnego żłobka w Potęgowie

Konkurs na nazwę i logo dla gminnego żłobka w Potęgowie

Rozpoczęła się budowa pierwszego w gminie Potęgowo żłobka samorządowego. W związku z tym, Wójt Gminy Potęgowo ogłasza konkurs na nazwę oraz logo nowej placówki. Dla laureata konkursu przewidziano nagrodę w wysokości 1 500 zł. Propozycje można zgłaszać do 28 maja 2021 r.

Praca konkursowa powinna zawierać propozycję nazwy żłobka i uzasadnienie z dołączonym projektem logo. Logo i nazwa powinny odnosić się do pojęć ze świata dziecięcej wyobraźni i wrażliwości, które sprawią, że żłobkowy świat dziecka będzie integrował się z domem rodzinnym, kojarzył z beztroskim dzieciństwem, radosną zabawą i poczuciem akceptacji.

Projekt logo należy przedstawić dowolnej technice plastycznej (rysunek, grafika, itp.). Logo powinno być czytelne również w wersji czarno-białej. W skład logo może wchodzić nazwa żłobka. Projekty logo powinny być przedłożone w wersji papierowej lub przy użyciu dowolnych programów graficznych.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci. młodzieży i osób dorosłych

Projekty logo i nazwy gminnego żłobka wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia można przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Potęgowie lub dostarczyć osobiście lub przesłać elektronicznie na adres sekretariat@potegowo.pl

Więcej szczegółów w regulaminie: http://bit.ly/konkurs-zlobek-UGP