Strona główna Biznes Dobre studia blisko Morza? Instytut Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku kusi nowościami

Dobre studia blisko Morza? Instytut Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku kusi nowościami

Instytut Historii jest jedną z jednostek dydaktycznych, wchodzących w skład Akademii Pomorskiej w Słupsku. Kształci na studiach o profilu akademickim. Studenci mają możliwość uzyskania pełnego trójstopniowego wykształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. W ofercie dostępne są również kwalifikacyjne studia podyplomowe pn. nauczanie historii.

Instytut Historii jest miejscem, gdzie można zdobyć wykształcenie pod okiem najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów. Pracownicy Instytutu są cenionymi i uznanymi naukowcami w świecie naukowym. Otrzymali prestiżowe granty, stypendia oraz nagrody naukowe (m.in. z Harvard University, Nagroda im. H. Wereszyckiego i W. Felczaka, doktoraty honoris causa) przyznane przez polskie, amerykańskie, kanadyjskie i ukraińskie instytucje naukowe. Publikują w najlepszych światowych wydawnictwach (np. Harvard University Press). 

Kierunek HISTORIA prowadzony w naszym Instytucie od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce Rankingu Perspektyw w kategoriach: „Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA)”, umiędzynarodowienia wśród studentów oraz dostępności kadry wysokokwalifikowanej dla studentów.

Ponadto Instytut Historii jest inicjatorem wielu imprez naukowych i popularyzatorskich. Słupski Festiwal Historyczny oraz Noc Kolekcjonerów są wydarzeniami, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez Województwa Pomorskiego.

– Instytut Historii przygotował kilka nowości na nadchodzący rok akademicki. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, ciągle staramy się wzbogacać i unowocześniać naszą ofertę kształcenia. Od października zapraszamy do studiowania historii na ścieżkach: Archiwistyka i historia Pomorza (studia I i II stopnia), Historia nauczycielska (studia I i II stopnia), Public History, która jest totalną nowością na Pomorzu i którą oferujemy zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich! Ponadto na studiach II stopnia proponujemy dodatkowo ścieżkę pn. dyplomacja i polityka zagraniczna, która kierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów, nie tylko historycznych. Jak widać, oferta jest bogata, ale też różnorodna. Mamy nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem wśród pasjonatów historii. Zachęcam do studiowania HISTORII w Słupsku, a w razie potrzeby zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na pytania oraz rozwieję wszelkie wątpliwości!-mówi mgr Patrycja Jędrzejewska, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii AP, koordynatorka działań promocyjnych z ramienia IH.

W roku akademickim 2021/2022 Instytut Historii proponuje następującą ofertę kształcenia:

HISTORIA (studia I stopnia-licencjackie)

Ścieżki kształcenia:

  • Archiwistyka i historia Pomorza
  • Historia nauczycielska
  • Public history (studia w j. polskim)

HISTORIA (studia II stopnia-magisterskie)

Ścieżki kształcenia:

  • archiwistyka i historia Pomorza (dla absolwentów studiów historycznych)
  • dyplomacja i polityka zagraniczna (dla absolwentów wszystkich kierunków studiów)
  • historia nauczycielska (dla absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia posiadających uprawnienia do nauczania przedmiotu historia w szkole podstawowej)
  • public history (studia w j. polskim; dla absolwentów wszystkich kierunków studiów)

Przewidujemy możliwość tworzenia grup dla kandydatów na starszych studentów, „40 plus”.

HISTORIA (studia III stopnia-Szkoła Doktorska)

PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE „Nauczanie historii” (oferta kierowana jest doabsolwentów studiów nauczycielskich I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, zaliczanych do dziedzin nauk humanistycznych i społecznych).

Zachęcamy do kontaktu:

INSTYTUT HISTORII

Dane teleadresowe:

ul. Arciszewskiego 22a

76-200 Słupsk

tel.: 59 84 05 324

e-mail: ih@apsl.edu.pl/ patrycjajedrzejewska@apsl.edu.pl

Strona internetowa: https://ih.apsl.edu.pl/instytut-historii/aktualnosci

Facebook: https://www.facebook.com/InstytutHistoriiAP/

Instagram: https://www.instagram.com/instytuthistorii_ap/