Strona główna Gmina Potęgowo Podwyżka cen prądu dotyczy także samorządów. W gminie Potęgowo wzrost aż o...

Podwyżka cen prądu dotyczy także samorządów. W gminie Potęgowo wzrost aż o 48%

W roku 2019 Gmina Potęgowo poniesie znacznie większe wydatki na energię elektryczną. Po rozstrzygnięciu przetargu na zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych, cena za 1 MWh wynosi 316,20 zł netto wobec 213,80 zł netto w roku ubiegłym. To wzrost aż o 48%.

Przetarg organizowany był wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi w ramach Grupy Zakupowej NORDA, której liderem jest Miasto Gdynia. Globalnie wartość umowy na okres od 01.12.2018 do 31.12.2019 wynosi za dostawę 425.877,86 zł brutto, łącznie z dystrybucją 834.356,38 zł brutto.

– To bardzo niepokojące, obserwujemy galopujący wzrost cen niemal wszystkiego. Za podwyżki cen energii zapłacimy wszyscy. Jak długo jeszcze będzie wmawiało się społeczeństwu ze jesteśmy w najlepszym miejscu rozwoju gospodarczego Polski? – mówi Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo. – Wzrost cen energii przyczyni się do wzrostu cen każdego produktu i usługi. Do podwyżki przyczynia się m.in. nieodpowiedzialna polityka rządu w podejściu do odnawialnych źródeł energii. Ograniczenie produkcji energii z wiatraków jest przyczynkiem  tego co obserwujemy na rynku energii – dodaje.

Dla porównania, w roku ubiegłym Gmina Potęgowo uzyskała w przetargu cenę 213,80 zł netto za 1 MWh, a dostawa energii dla lokali i obiektów była wyceniona na kwotę 247.375,88 zł brutto. Zawirowania na rynku energii spowodowały, iż w lipcu 2018 r. upadłość ogłosiła firma dostarczająca gminie energię i należało posiłkować się dostawą energii rezerwowej.

W Gminie Potęgowo, największe koszty za zużycie energii ponosi Zakład Usług Publicznych, który zarządza takimi obiektami jak oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, wodociągi i kotłownia.

Podwyżka cen dotyczy także oświetlenia ulicznego. W roku 2018 realizowano umowę na kompleksową usługę oświetlenia ulicznego (konserwacja, dostawa i dystrybucja energii) za 391.815,42 zł brutto. W roku 2019 w negocjacjach z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ustalono cenę 480.817,44 zł, w tym cena za 1 MWh 315 zł netto. Wzrost cen w znacznej mierze jest spowodowany większą ceną za energię elektryczną, ale wpływa na niego również tworzenie nowych punktów oświetlenia.

Samorządy nie pozostają bierne w kwestiach energetycznych np. inwestując w OZE. Gmina Potęgowo jest uczestnikiem programu partnerskiego pod nazwą „OZE w gminach powiatu słupskiego”. Dotyczy on montażu instalacji fotowoltaicznych na sześciu obiektach użyteczności publicznej – Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Potęgowie, Szkoła Podstawowa w Skórowie, Szkoła Podstawowa w Łupawie,  Oczyszczalnia Ścieków w Darżynie. Wydatki ogółem w Gminie Potęgowo wyniosą 884 313,69 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 710 429,07 zł, a uzyskane dofinansowanie: 603 864,70  zł. Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacja jej zużycia oraz redukcja środowiskowych oddziaływań związanych z produkcją i emisją.