Strona główna Gmina Damnica Powstała nowa Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 17 w Damnicy

Powstała nowa Wspólnota Mieszkaniowa Witosa 17 w Damnicy

Wspólnota Mieszkaniowa w Damnicy

20 lutego w Gminie Damnica po raz pierwszy formalnie ukonstytuowała się Wspólnota Mieszkaniowa. Właściciele lokali w budynku Witosa 17 w Damnicy zdecydowali się wyłonić zarząd wspólnoty, ustalić zaliczki na eksploatację i remonty oraz najbliższe plany remontowe.

Trzymamy kciuki za inicjatywę, mieszkańcy mogą liczyć na nasze wsparcie. Gmina ma swoje udziały we wspólnocie, mamy nadzieję że przyczyni się ona do poprawy stanu technicznego obiektów, co przełoży się na warunki zamieszkiwania zarówno właścicieli, jak i najemców, a także poprawi estetykę nieruchomości.

Andrzej Kordylas – Wójt gminy Damnica

Obsługi w zakresie administrowania budynkiem oraz terenem przyległym podjęło się przedsiębiorstwo Interhouse Ireneusz Falejczyk, ul. Wazów 6, 76-200 Słupsk, które świadczy usługi w tym zakresie.