Strona główna Gmina Dębnica Kaszubska Powstał Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie

Powstał Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie został oficjalnie otwarty 1 marca. To ważny moment dla całego gminnego środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest zlokalizowany w budynku po byłym kinie w Motarzynie, który przeszedł gruntowny remont i został przystosowany do potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Podopieczni korzystają m. in. z terapii kulinarnej, sali wyciszeni, wsparcia psychologa, gimnastyki i rehabilitacji, czy zajęć rękodzielniczych.

Takie miejsce było potrzebne w gminie od wielu lat, dlatego wójt Iwona Warkocka nie kryła radości. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zaakceptował projekt utworzenia tego typu ośrodka na terenie gminy Dębnica Kaszubska w październiku 2017 roku. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 863 249 zł, z czego środki inwestycyjne stanowiły 832 000 zł.