Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w oficjalnej promocji monografii Gminy Kobylnica, która odbyła się 16 maja w Gminnym Centrum Kultury i Promocji. To one, jako pierwsze, mogły zapoznać się z wydawnictwem opisującym historię tego terenu na przestrzeni wieków.

Autorem publikacji „Z Kobylnicą przez wieki” jest dr Eugeniusz Wiązowski. Redakcję i korektę przeprowadził Andrzej Obecny, który był także autorem koncepcji graficznej książki. Przy aktualizacji publikacji współpracowali także pracownicy Urzędu Gminy Kobylnica oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Zdjęcia opublikowane w monografii są autorstwa Jana Maziejuka, Andrzeja Obecnego, Karola Kotusiewicza a także pochodzą z archiwów rodzinnych i archiwum Gminy Kobylnica.

Publikacja ma objętość 352 stron i została podzielona na 18 rozdziałów. Dzieje terenów i miejscowości wchodzących w skład gminy omówiono w sposób chronologiczno-problemowy. W pierwszych rozdziałach znajdziemy informacje o najdawniejszych dziejach Kobylnicy i okolic, historie 38 miejscowości tworzących gminę do 1945 roku, ślady dziedzictwa kulturowego oraz niemieckich tradycji i folkloru.

Kolejne rozdziały odnoszą się do dziejów nam współczesnych i zawierają m.in. opisy tworzenia się oświaty, placówek kultury, sportu i rekreacji, życia społecznego i partyjnego, życia religijnego, a także rolnictwa i przemysłu, usług publicznych i rozwoju infrastruktury komunalnej. Całość została opatrzona indeksem osób wymienianych w publikacji, wykazem ważniejszych skrótów oraz przypisami.

– Publikację tę zadedykowałem zmarłemu tuż po zakończeniu pracy nad książką Andrzejowi Obecnemu. Jednak jak wspomniałem w przedmowie, publikację tę władze gminy Kobylnica dedykują wszystkim, którzy tworzyli i tworzą wspólnie samorządność naszej gminy – podkreślał w czasie promocji wydawnictwa Wójt Leszek Kuliński.

Wydanie monografii pt. „Z Kobylnicą przez wieki” to kolejny przykład praktyki samorządu Gminy Kobylnica, który ma na celu wspieranie zachowania historii życia najstarszych mieszkańców. W 2016 roku zrealizowano projekt spisywania wspomnień pierwszych mieszkańców gminy. W ten sposób powstała publikacja historyczna pod tytułem „Czas pogardy i nadziei”. W publikacji tej zaprezentowano sylwetki i dzieje 15 osób urodzonych w latach 1922-1934 – powojennych osadników kobylnickich.

Nie dziwi więc, że naturalną konsekwencją omówionych wcześniej praktyk w upowszechnianiu historii lokalnej przez gminę Kobylnica jest ukończona w tym roku publikacja „Z Kobylnicą przez wieki”. To opus magnum, monografia gminy Kobylnica, która ma pełnić rolę opracowania historycznego opisującego dzieje powstania gminy poczynając od czasów najdawniejszych.

Monografia dostępna jest dla czytelników w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy.