Strona główna Polecane Wspólny apel słupskich samorządowców sprzeciwiający się wykluczeniu komunikacyjnemu

Wspólny apel słupskich samorządowców sprzeciwiający się wykluczeniu komunikacyjnemu

24 czerwca w Urzędzie Miasta Ustka samorządowcy subregionu słupskiego podpisali wspólny apel sprzeciwiający się wykluczeniu komunikacyjnemu zachodniej części województwa pomorskiego.

Jest on skierowany do Ministra Inwestycji i Rozwoju, Ministra Infrastruktury, Parlamentarzystów Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego i Zarządu PKP SA. Dodatkowo samorządowcy zadeklarowali w liście intencyjnym wspieranie postulatu dotyczącego elektryfikacji linii kolejowej nr 405 na odcinku Słupsk – Szczecinek.

Na zaproszenie Jacka Graczyka do usteckiego ratusza przybyli: Paweł Lisowski – Starosta Słupski, Roman Ramion – Wicestarosta Bytowski, Marek Goliński – Zastępca Prezydenta Słupska, Magdalena Majewska – Burmistrz Kępic, Danuta Karaśkiewicz – Burmistrz Miastka, Barbara Dykier – Wójt Gminy Słupsk, Leszek Kuliński – Wójt Gminy Kobylnica i Rafał Kuleta – Zastępca Wójta Gminy Ustka.

– Nasz region jest wykluczony komunikacyjnie i niedoinwestowany. Modernizowany port ustecki musi być sprawnie połączony z drogami kołowymi i kolejowymi. Spotykamy się, aby zasygnalizować problem i dopilnować zapisania go w nowej perspektywie budżetowej województwa pomorskiego na lata 2021-2027 – mówił podczas powitania burmistrz Jacek Graczyk.

Starosta Paweł Lisowski podziękował obecnym gościom za przyłączenie się do tej inicjatywy. Podkreślił jak istotne jest zapisanie w przygotowywanej właśnie Strategii Rozwoju Województwa potrzeb dużego wsparcia infrastrukturalnego dla naszego regionu, gdyż z prowadzonej obecnie diagnozy wynika, że jesteśmy komunikacyjne marginalizowani.

W okresie wakacyjnym do Ustki kursują pociągi z Katowic, Przemyśla, Krakowa i Warszawy. Ze względu na brak elektryfikacji na odcinku Szczecinek – Słupsk pociągi z zachodniej Polski nie mogą docierać do nas bezpośrednio. Podpisany dziś apel oraz deklaracja wspólnych działań ma zmienić tę sytuację.