Strona główna Gmina Słupsk Hala namiotowa stanęła w Swołowie

Hala namiotowa stanęła w Swołowie

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zakupiła Halę Namiotową, która została zamontowana na terenie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.

Hala namiotowa to trwały obiekt, którego poszycie dachowe stanowi najwyższej jakości materiały PCV. Namiot zamontowany w Swołowie będzie używany do organizacji imprez – Gminnych Dożynek (pierwszy raz zostanie wykorzystany podczas tegorocznego Gminnego Święta Plonów), czy Święta Pomorskiej Gęsiny (11 listopada). Jego wielofunkcyjność zastosowania jest idealnym rozwiązaniem przy organizacji wszelkiego typu imprez plenerowych, festynów, pikników, koncertów, biesiad i imprez sportowych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 292 740,00 zł

Inwestycja w ramach Projektu: „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski.” w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 .