Strona główna Polecane Powstała makieta Starej Osady Rybackiej w Ustce

Powstała makieta Starej Osady Rybackiej w Ustce

Makieta Starej Osady Rybackiej w Ustce
Makieta Starej Osady Rybackiej w Ustce // foto: UM Ustka

W parku Jana Pawła II w Ustce, znanym też jako Zaułek Kapitański, stanęła makieta Starej Osady Rybackiej. Prezentuje ona fragment dawnej Ustki z przełomu XVIII i XIX wieku, wraz z Kościołem Św. Mikołaja, który stał niegdyś w tym miejscu.

Przy makiecie znajdują się także tablice informacyjne, które przybliżają historię tego miejsca oraz założenia realizowanego projektu. Projekt prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw. św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego”. Z projektu zrealizowana została przebudowa ulic Perłowej, Nadmorskiej i Pomorskiej. Dzięki niemu także główna ulica Starej Osady Rybackiej – ulica Marynarki Polskiej – zostanie wyposażona w elementy małej architektury i zyska nowe zielone miejsca. Te same prace zostaną wykonane na dwóch placach przy ul. Czerwonych Kosynierów. Ponadto nowe oblicze zyska właśnie Park Jana Pawła II (Zaułek Kapitański). Podczas prowadzonych tam we wrześniu 2018 r. prac archeologicznych odkryto fundamenty drewnianego kościoła, który do XIX w. stał w tym miejscu.

Projekt przewiduje szerokie działania promocyjne, których celem jest wpisanie Starej Osady w Krainę w Kratę i Słowiński Szlak Rybacki. Obiekty zabytkowe zostaną oznakowane m.in. poprzez zamontowanie w chodnikach płyt z brązu oraz usytuowanie przy nich tablic informacyjnych.