Strona główna Gmina Słupsk Powstaną dwa budynki z 72 mieszkaniami w Jezierzycach

Powstaną dwa budynki z 72 mieszkaniami w Jezierzycach

Jezierzyce - powiat słupski
fot. LOT Ustka

Gmina Słupsk inwestuje w zasoby lokalowe – w miejscowości Jezierzyce powstaną dwa nowe budynki z 72 mieszkaniami. Inwestycja realizowana będzie przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach.

Wzrost zasobu mieszkaniowego o 72 lokale, w pełni powinien zaspokoić potrzeby mieszkaniowe Gminy Słupsk – mówi wójt gminy Słupsk Barbara Dykier.

Umowę na budowę 72 nowych lokali mieszkalnych w Gminie Słupsk w miejscowości Jezierzyce, podpisano dziś w Urzędzie Gminy Słupsk. Inwestycja realizowana będzie przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach. W imieniu TBS Gminy Słupsk, umowę podpisał Prezes Andrzej Cyranowicz. Zadanie jest współfinansowane w ramach „Programu wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych” ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

Barbara Dykier

Wykonawca przedsięwzięcia wyłoniony został w drodze przetargu i jest nim Przedsiębiorstwo Budowlane Walaszkowski z Leszna. Wartość inwestycji to 17 057 298,12 zł brutto, natomiast termin realizacji 30.08.2021. W ramach realizowanej inwestycji wybudowane zostaną dwa budynki mieszkalne, po 36 mieszkań.