Strona główna Organizacje pozarządowe Fachowa i bezpłatna pomoc dla seniorów w Słupsku

Fachowa i bezpłatna pomoc dla seniorów w Słupsku

W Słupsku realizowana jest nowa usługa pn.  FACHMAN, która jest dedykowana mieszkańcom w wieku 60+, nieaktywnym zawodowo, samotnym, z niepełnosprawnościami.

W ramach programu FACHMAN osoby starsze będą mogły skorzystać z bezpłatnych usług naprawczych i technicznych, polegających na  drobnych naprawach, np. wymiana żarówki, klamki, cieknący kran, wadliwie działająca spłuczka. Udział  w projekcie jest bezpłatny, jednak koszty zakupu materiałów i części pokrywa seniorka/senior.
W sytuacji braku możliwości naprawy organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi. Seniorzy nie potrafiący/nie mogący ze względu na stan zdrowia/niepełnosprawność sami zakupić potrzebnej części mogą skorzystać z pomocy przy zakupie odpowiednich materiałów do wykonania naprawy.

Osoby starsze  mogą zgłaszać usterki do naprawy telefonicznie pod numerem 574 545 472 lub e-mailowo na adres fachman.slupsk@gmail.com

Projekt jest współfinansowany ze środków uzyskanych w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Fundacji LOTTO oraz Miasta Słupska. Realizatorem usługi jest Fundacja PION kierowana przez Tomasza Kamińskiego.