Gmina Damnica

Strona główna Gmina Damnica
Gmina Damnica położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, we wschodniej części powiatu słupskiego, w pobliżu miasta Słupsk- zachodnia granica Gminy Damnica przebiega zaledwie 3 km od wschodniej granicy miasta oraz stosunkowo niewielkiej odległości od Morza Bałtyckiego.Gmina Damnica zajmuje powierzchnię 16 781 ha, w tym użytki rolne 10 848 ha (64,6%) oraz lasy 4 888 ha (29,1%). Pod względem powierzchni gmina zajmuje 50 miejsce wśród 98 samorządowych wiejskich gmin województwa pomorskiego.Nazwa stolicy gminy - Damnica - związana z dębami (dąb, dęb). Nazwa niemiecka Damnitz od 1485 roku, a od 1756 roku Hebrondamnitz i z kolei zrekonstruowana przez komisję URM jako Damnica. Wieś leżąca niespełna 20 km od Słupska, przez którą przetoczyła się wielka historia, a znane z podręczników postacie pojawiały się tu znacznie częściej niż w wielu metropoliach. Pierwsze pisemne wzmianki o Damnicy pochodzą z 1407 roku. Dość często w swoich dziejach zmieniała właścicieli. W latach 20-tych XVII wieku zapisano, że wieś należy do Daniela Hebrona – postaci ciekawej i tajemniczej. Dzisiaj (2016 r.) Damnica zamieszkiwana jest przez 1238 mieszkańców i stanowi centrum życia całej gminy. Tu znajdują się wszystkie instytucje: samorządu gminnego, centra handlowo – usługowe i większe przedsiębiorstwa.
- Advertisement -

WARTO CZYTAĆ